Jornada de formación sobre procesos de trabajo de la acción D9 Seguimiento del Salmón

Bilera Ingurumeneko Mendizaintzarekin.  2018ko plangintza – Ibai Zaintzarako Protokoloak (Life Irekibai),  Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuaren eta arrantza elkarteen artean izenpetuak

Data: 2018/02/01

Ordutegia: 13:15 - 14:30

Lekua: Departamentuan

Gaia: 2018ko jardueren plangintzaren informazioa, Ibai Zaintzarako Protokoloaren barnean, LIFE IREKIBAI proiektuaren baitan sinatua. 

Aurkezpena

Akta