Webgunearen irisgarritasunak adierazten digu weba erraz erabili edo bisitatu ote daitekeen, edo erabiltzaile oro erraz sar ote daitekeen; bereziki, muga fisikorik edo kognitiborik betirako edo aldi baterako dutenak, edo muga teknologiko edo kulturalen ondoriozko zailtasunak dituztenak.

Webgune hau diseinatu eta programatu da, ‘Web Content Accessibility Guidelines 1.0’ agirian adierazitako jarraibideekin bat, W3Cko WAI lan-taldeak definitutakoak.