LIFE

lifeLIFE programa da Europar Batasunak berariaz ingurumenari eskaintzen dion finantza-tresna bakarra. Haren helburu nagusia da Europar Batasuneko ingurumenari buruzko legeria garatzen, aplikatzen eta eguneratzen laguntzea, eta legeria Estatu kide bakoitzeko ingurumen politiketan txertatzea.

Life-Naturaren helburua da (LIFE IREKIBAI proiektua bertan sartuta dago) natura zaintzeko europar zuzentaraua aplikatzen laguntzea, Natura 2000 Sareko guneetako Batasunaren intereseko animalia eta/edo landare espezieak nahiz habitat naturalak mantentzeko eta hobetzeko.

Argibideak:

Official European page of the Life Programm